Prípravné projekty

Prvá vec, ktorú by ste sa mali naučiť o životnom prostredí, je Ekológia. Je to pochopenie toho, ako ekosystémy fungujú a ako nás ovplyvňujú. Z toho vyplýva pochopenie vzťahu medzi človekom a životným prostredím a vplyvu našich aktivít na seba.

Prírodný svet je živá bytosť. Musí sa rešpektovať, pretože každý deň interaguje s ľuďmi. Najzreteľnejším vzťahom medzi človekom a prostredím je koristnícky dravec. Ľudia sú predovšetkým dravci, zvieratá, ktoré jedia druhých.

Čím viac ľudí rastie, je zrejmé, že ľudskú populáciu nemožno udržať len lovom. Aby ste prežili, budete potrebovať niektoré zo zdrojov, ktoré udržiavajú prírodu pri živote, ako je palivové drevo, ryby, hra a rastliny. Vždy dôjde k bodu, v ktorom dôjdeme k týmto veciam, či už je tento bod blízko alebo ďaleko, nie je problémom ekológa.

( zdroj http://www.renesance.sk/member-xxl/ )

Prípravné projekty iszp

Vzťahy medzi človekom a prírodou majú dlhú históriu siahajúcu tisíce rokov, a to je súčasť dôvodu, prečo sú prírodné systémy také stabilné. Mnoho ľudí si zamieňa stabilitu s trvalosťou a myslia si, že svet sa bude časom zhoršovať. Ekológ je presvedčený, že existuje rovnováha, ktorá sa udržiava stále, a že nastanú chvíle, keď sa zmení.

Podnebie Zeme prešlo v posledných storočiach obrovskými zmenami, to však neznamená, že tieto zmeny sú trvalé. Ľudia, ktorí vo svojich domoch využívajú energiu, využívajú výhody zmien a mnohí z nich žijú v oblastiach, kde je z dôvodu počasia ťažké vykonávať akúkoľvek ekologickú aktivitu. Je to z dôvodu veľkých zmien, ktoré sa vyskytujú v predvídateľných obdobiach roka.

Zmena životného prostredia a ľudská činnosť často idú ruka v ruke. Bez ľudí by sa životné prostredie zmenilo na púšť a celý ekosystém by prestal existovať. Zahŕňa to aj humánne poľnohospodárstvo, pretože ak dôjde k zničeniu života rastlín, nebude tu žiadne jedlo.

Ekologické princípy tvrdia, že čím úrodnejšia je časť pôdy, tým lepšie pre život, takže je rozumné pokúsiť sa zabezpečiť, aby bola celá pôda úrodná. Okrem toho budú mať všetky živé zvieratá v ekosystéme prospech zo zdravého životného prostredia.

Ekológia životného prostredia by sa nemala brať na ľahkú váhu. Nemôžeme si dovoliť, aby sme sa vtiahli do vírenia znečistenia, ktoré nás obklopuje, ani nemôžeme ignorovať účinky globálneho otepľovania, ktoré je tiež problémom, ktorý sa práve teraz vyskytuje. Ekológia našej planéty je životne dôležitá pre zdravie našej planéty a bez nej zistíme, že celá planéta odumrie.

Dobrým spôsobom, ako získať nejaké vedomosti o ekológii, je navštíviť miestnu verejnú knižnicu. Nájdete tu množstvo kníh, článkov a videí, ktoré vás poučia o tejto téme. Ak v miestnej knižnici nemôžete nájsť nič o ekológii, možno budete chcieť použiť World Wide Web na vyhľadávanie kníh o ekológii alebo tutoriál o ekológii v knižnici alebo kdekoľvek inde na webe.

Bez ohľadu na to, čo študujete o ekológii, nikdy nezabudnete, aké to je byť v prítomnosti prírody. To z nás robí človeka, je to naše spojenie s prírodou. Niektorí ľudia si myslia, že ekológia je o interakcii človeka s prírodou, to však nie je pravda.

Ľudia po celý čas žili v harmónii s prírodou, iba nedávno sme sa pokúsili zmeniť naše interakcie s prírodou as ľuďmi. Presunuli sme sa zo skutočného sveta do virtuálneho sveta. Hovoríme tu o informačných technológiách, pri ktorých sa informácie prenášajú z jednej osoby na druhú az jedného miesta na druhé.

Prostredie sa neustále mení a naše kroky musíme prispôsobiť zmenám, ktoré sa dejú. Ekológia je spôsob života a je to niečo, čomu treba rozumieť, aby naše konanie mohlo mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*