Prípravné projekty

Prvá vec, ktorú by ste sa mali naučiť o životnom prostredí, je Ekológia. Je to pochopenie toho, ako ekosystémy fungujú a ako nás ovplyvňujú. Z toho vyplýva pochopenie vzťahu medzi človekom a životným prostredím a [..]